Coaching

visie.jpg'Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar, alleen met je hart kun je werkelijk zien.'
A. de Saint Exupéry
 

Coaching is een dynamisch proces, waarbij allerlei levens- en werkvragen aan de orde kunnen komen, m.n. in de context van de werksituatie, reïntegratie- en outplacementtrajecten.
De gesprekken onderscheiden zich van een biografisch traject doordat we, cliënt en coach, ons concentreren op het hier en nu.
Welke ‘ongewenste’ interacties doen zich keer op keer voor, welke patronen volg je en hou je zelf in stand, waardoor voel je je niet vrij om te handelen?
Samen gaan we op zoek naar jouw antwoorden.

Het doel is samen tot inzichten te komen, je in beweging krijgen en te leren luisteren naar je hart. Dat doen we door:

  • het bewustzijn te vergroten;
  • doelen te stellen;
  • eerlijke reflectie;
  • het oefenen van moeilijke situaties;
  • een andere visie aan te bieden op aannames t.a.v. bijvoorbeeld zingeving, verbinding, vrijheid en verantwoordelijkheid.

De rol van de coach daarbij is ruimte te creëren waarbinnen jij, als cliënt, kunt reflecteren en ontwikkelen.
"De nachtmens duikt als een 'innerlijke stem' in het bewustzijn op. Het is de stem van het eigen hogere ik, dat drager is van een streven naar de toekomst." Ga naar de website