Biografiewerk

visie.jpg'Het meest menselijke kunstwerk is de individuele biografie'
B. Lievegoed


Op je levenspad kom je allerlei knelpunten, zingevingsvraagstukken en onverwachte gebeurtenissen tegen die vragen in je oproepen. De antwoorden op die vragen liggen in je eigen biografie. De kracht van biografiewerk zit in het gesprek, het vertrouwen en de verbinding. De nachtmens wordt zichtbaar en voelbaar in het contact.

De biografisch coaches van De Nachtmens bieden begeleiding bij het zoeken naar de verbanden en thema’s in jouw leven. Door biografische gesprekken wordt zichtbaar hoe je verleden doorklinkt in het heden en hoe je daar op individuele wijze vorm aan hebt gegeven. Het in dialoog komen met de werkelijkheid van je leven is helend. Zelfinzicht begint met het verhaal van het eigen leven en met verdraagzaamheid daarbij t.a.v. angsten, onzekerheden, zwarte vlekken en losse eindjes. Het gaat niet meer over de vraag hoe je verder moet, maar hoe je verder wilt.


Een biografisch traject begint met een kennismakingsgesprek, waarin o.a. de vraag van de cliënt aan de orde komt en de te kiezen werkwijze van de biograaf.
Na wederzijdse instemming kan een reeks gesprekken afgesproken worden waarin de cliënt uitgenodigd wordt zijn biografie in beeld te brengen.

"De nachtmens duikt als een 'innerlijke stem' in het bewustzijn op. Het is de stem van het eigen hogere ik, dat drager is van een streven naar de toekomst." Ga naar de website