Visie en werkwijze

Therapie of therapeutisch

Biografisch werk in de hier beschreven vorm is geen therapie. Het gesprek wordt in gelijkwaardigheid gevoerd. Het biografiewerk kan processen van bezinning, transitie en transformatie begeleiden, ondersteunen en versterken. Het kan leiden tot het vinden van een zinvolle samenhang van levensgebeurtenissen en als zodanig een harmoniserende, gezondmakende invloed hebben op zowel het geestelijke, zielsmatige en energetische als op het fysieke niveau van de mens. Daarmee is het een gezondheidsbevorderende werkwijze.

Biografiewerk

Wanneer mensen bevriend raken, elkaar beter leren kennen, vertellen ze elkaar stukken uit hun leven. Door ervaringen en belevenissen uit te wisselen, delen we met elkaar en ‘verklaren’ we ook aan elkaar wie we zijn.
Aan de ander leren we onszelf bovendien kennen.
Aan het eind van een mensenleven wordt, terugblikkend, de individualiteit zichtbaar, die dat unieke levensspoor op aarde heeft voltrokken. De individualiteit van de mens drukt zich uit in zijn biografie.

In het biografiewerk wordt gekeken en gezocht om het individuele leven te begrijpen vanuit de processen die zich in de tijd ontvouwen. Hierbij baseert het zich op de wetmatigheden en cycli in de levensloop van de mens.
Deze wetmatigheden komen voort uit de samenhang en wisselwerking van lichaam, ziel en geest, zoals we die kennen in het antroposofisch mensbeeld.

Innerlijke en uiterlijke biografie

De menselijke levensloop, het levensspoor, kent een uiterlijke, zichtbare verschijningsvorm en heeft daarnaast een meer verscholen, innerlijk verloop. Het zichtbare begint bijvoorbeeld met onze uiterlijke, lichamelijke behuizing, de plek waar onze wieg stond, alle woningen waarin we vervolgens woonden en de soort spullen waarmee we ons omringen.
Meer in de onzichtbaarheid werken de kleur en de eigenheid van ons karakter en onze individualiteit, onze ziel en geest, aan onze ‘innerlijke biografie’. De innerlijke biografie is de ‘binnenkant’ van onze belevenissen, de innerlijke ontwikkelingen en processen in ons zieleleven, de bewustzijns- en morele ontwikkeling die we doormaken.

In de lichamelijke verschijning werken bij ieder mens in een voor die mens unieke compositie, diens lichamelijke, ziele en geestelijke eigenschappen op elkaar in. In de gestolde vorm van onze lichamelijkheid drukt zich ons wezen uit.
Die unieke verhouding is voelbaar aan ieders weefsel en valt af te lezen aan de lichamelijkheid. Het is in de antroposofische geneeskunst een voortdurende ontdekkingstocht om die lichamelijke verschijnselen te leren ‘lezen’.
Parallel hieraan kunnen we aan ieders levensloop aflezen hoe de lichamelijke, ziele en geestelijke aspecten van iemand zich openbaren. Het leven van een melancholische mens kent een andere dynamiek dan dat van het luchthartige type. En rommelige mensen leiden een ander soort leven dan de pietjes-precies, ieder met hun eigen heel verschillende leermomenten.

Biografisch werk helpt om zicht te krijgen op onze eigenheid en bewustzijn te ontwikkelen van onze individualiteit. Het kan ons helpen onze ontwikkeling bewuster ter hand te nemen en kan ons zelfsturend vermogen versterken.

Aarde, water, lucht en warmte

De biografische wetmatigheden die hierbij inzicht kunnen geven zijn o.a. de ontwikkelingsfasen van de mens in de zgn. 7-jaarsperioden, de spiegelingen in de levensloop, het ontdekken van levensthema’s en de metamorfoses daarvan, biografische ritmes etc.

Via deze verschillende blikrichtingen kan de levensloop in de gesprekken dus worden onderzocht. Om in de hierboven genoemde uiterlijke en meer innerlijke gelaagdheid van het leven te kijken, kan  ook de 4-velden methode worden gebruikt. Hierbij wordt achtereenvolgens gekeken naar de fysieke aspecten van iemands leven (de zichtbare, materiële kant), de etherische aspecten (processen in de tijd, ritmes, normen &waarden, vitaliteit), de ziele-aspecten (betrekkingen en relaties, karakter, dynamiek van denken/voelen/willen) en als vierde veld naar de geestelijke aspecten (Ik-momenten, keuzes, idealen, zingeving). Deze vier gebieden kunnen gerelateerd worden aan de kwaliteiten van de vier elementen aarde, water, lucht en warmte.
Wanneer iemand deze levensgebieden heeft onderzocht bij zichzelf, ontstaat vaak een versterkt gevoel van samenhang, van coherentie. Het verbindende element tussen de levensgebieden laat dan een ‘rode draad’ voelen in eigen leven van waaruit ervaarbaar en helder wordt welke nieuwe stap passend is.

Tekst uit Aquatinten
Hannie Bakker,
Therapeuticum Aquamarijn Arnhem

 

"De nachtmens duikt als een 'innerlijke stem' in het bewustzijn op. Het is de stem van het eigen hogere ik, dat drager is van een streven naar de toekomst." Ga naar de website